Medische Fitness

Wij bieden medisch fitness aan voor mensen met beperkingen van medische aard en in het kader van revalidatie. Dit kan individueel zijn of in een groep gericht op een bepaalde (chronische) aandoening.

Enkele indicaties voor deelname aan medische fitness:

Hartrevalidatie

  • Na een myocard-infarct (een hartaanval)
  • Na een hartoperatie middels bypass chirurgie CABG (omleidingen van de kransslagvaten)
  • Na een PTCA (een dotterbehandeling)
  • Na een hartklepoperatie
  • Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier)

Vaak vindt de deelname plaats na verwijzing door de cardioloog of huisarts.

COPD (longaandoeningen)

  • Chronische bronchitis
  • Emfyseem

COPD type2 wordt vergoed uit het basis verzekering na de 20e behandeling.

Vaak vindt de deelname plaats na verwijzing van de longarts of sportarts.

Diabetes

  • Bij overgewicht
  • Conditieverbetering
  • Voor begeleiding naar bewegen in het reguliere sportcircuit

Vaak vindt de deelname plaats na verwijzing van de longarts of sportarts.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op door middel van dit formulier. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.